Новини‎ > ‎

Концепція руху

опубліковано 8 січ. 2015 р., 12:57 Єфімов Сергій   [ оновлено 9 січ. 2015 р., 07:32 ]
У сучасних умовах пріоритетні спрямування значної частини населення нашої країни далекі від цінностей захисту довкілля і тим більше, суспільство поки що закриває очі на питання, пов'язані з вбивством тварин у комерційних або інших цілях. А між тим цінності людей - це основоположний внутрішній стрижень тенденцій розвитку суспільства в цілому.

Окремо зупинимось на понятті спільноти і тій його ціннісної складової, яка відповідає за гуманність, ставлення до тварин, турботу про навколишнє середовище і взаєморозуміння.

Розглянемо спільноту з точки зору термінології. Отже, Спільнота - об'єднання, група з деякого числа людей, що мають спільну мету. (А ще можна додати, в нашому контексті, - об'єднання людей, народів, держав, що мають спільні інтереси, цілі.) Друге значення: група рослинних або тваринних організмів, що живуть разом, а також, за Р. Уїттекером, система взаємодіючих, диференційованих за екологічних нішах, часто конкуруючих один з одним видів.

Для того, щоб спільнота функціонувала, досягала результатів і цілей, необхідно наступне: виходячи з концепції сталого розвитку, цілі та дії покоління повинні залишати навколишнє середовище і благополуччя інших видів, що населяють дану територію, на тому ж рівні або навіть краще для наступного покоління.

Груповим процесам в спільноті варто протікати відповідно до прийнятих норм, які стосуються всіх учасників цієї спільноти. Чим краще функціонує взаємозв'язок і реалізуються норми в данній спільноті, тим більше їх цінності будуть зберігати цілісність, і ми можемо говорити про ефективність даної спільноти і, відповідно, еволюційної значимості в концепції сталого розвитку, як для певної ділянки території, так і для планети в цілому і для всіх живих видів, що її населяють.

Конфлікти, як частина групових процесів, відбуваються постійно, і це нормальна складова живого об'єднання. Після виникнення конфлікту варто проаналізувати напрямок його розвитку, прийняті рішення та ефект від конфлікту і робити висновок щодо подальшої ефективності подібного роду дій для розвитку громади.

Як нам відомо з книги відомого американського активіста і теоретика опору Пітера Гелдерлооса, формування консенсусу - це складний багатозадачний процес, результативність якого прямо залежить від ступеня бажання групи людей знайти спільне рішення, яке буде оптимально важливо для кожного члена спільноти і для спільноти в цілому.

В рамках розгляду ситуації з зоозахисним рухом в Україні, варто оцінити внутрішнє бачення активістами результатів своєї роботи. Варто також враховувати думку соціуму, сформоване під тиском ЗМІ і усталених цінностей у процесі індивідуального розвитку, в умовах відсутності жорстких норм щодо захисту навколишнього середовища, заборони на вбивство і експлуатацію тварин у комерційних або інших цілях і відсутності поняття прав тварин в громадській думці.
 
Також, з приходом сучасних технологій, у нас з'явилася можливість спілкуватися в будь-який час з великою кількістю людей: дізнаватися різні думки представників різних географічних, етнічних, релігійних груп, що населяють нашу планету. Паралельно цьому в умовах капіталістичної моделі розвитку суспільства і притаманною їй парадигми насильства складається ситуація, в якій формування груп і співтовариств пов'язано з певними труднощами, такими як нестача компетентних спеціалізованих експертів зі сталого розвитку, захисту навколишнього середовища та з питань викорінення пануючої в світі антропоцентричної моделі деградації суспільства. Ще одна проблема: кластеризація суспільства на різні цільові аудиторії за рівнями цінностей, матеріальному становищу, етнічним чи релігійним показником.

Проаналізувавши цей перелік факторів, завдань і перешкод, ми приходимо до розуміння, що мета свідомих спільнот - збереження навколишнього середовища, біорізноманіття та зниження рівню антропоцентризму, формування гуманності, захист прав тварин. При цьому виникають неминучі труднощі, які слід брати до уваги і вирішувати спільними зусиллями, дотримуючись конструктивізму критики і роблячи акцент на турботу та щире прагнення формувати спільноту, в якій  завдання вирішуються колективно і представляють собою дієву альтернативу егоїзму і користолюбству, виникаючою від групах, які дотримуються іншого світогляду.